Svenska spellagen

I denna guide kommer vi på casinosnabbauttag.se att förklara vad den svenska spellagen innebär och vad du som spelare bör vara medveten om. Vi kommer att klargöra alla dina frågor – fortsätt läsa för att få svar på alla dina frågor!

När trädde den nya spellagen i kraft i Sverige?

Vi kommer att gå igenom vad som innefattas i den nya spellagen som infördes den 1 januari 2019, inklusive licenssystemet, stärkt konsumentskydd och förvandlingen av Lotteriinspektionen till Spelinspektionen.

Bakgrund

Regeringen har infört en ny spellag för att få “ordning och reda” på spelmarknaden. Syftet med lagen är att ta kontroll över en tidigare oreglerad marknad. Åtgärder som det nya licenssystemet och kravet på måttfullhet i marknadsföring har införts för att uppnå detta mål.

Utformningen av den svenska spellagen

I den här guiden kommer vi att titta närmare på vad den nya spellagen innebär genom att gå igenom dess olika delar och konstruktion.

Lagens tillämpningsområde

Den nya spellagen är applicerbar på spel som innebär insatser och vinster med ett monetärt värde, och som levereras till den svenska marknaden. Det är viktigt att notera att online casinon som inte riktar sig till svenska spelare inte anses tillhandahålla tjänster i Sverige. Men, detta gäller inte för svenska fartyg, oavsett var de befinner sig.

Kraven på spelverksamhet enligt lagen

Spellagen innehåller krav som spelarrangörer måste uppfylla. Utöver att spelet ska bedrivas på ett hälsosamt och säkert sätt, måste arrangörerna också säkerställa att spelen har ett starkt konsumentskydd, att det finns hög säkerhet i spelen, att negativa konsekvenser av spelande begränsas och att spelen inte används för kriminell verksamhet.

Regler kring licensgivning enligt lagen

Licensen utgör en av hörnstenarna i den svenska spellagen, och lagen klargör tydligt vilka krav som måste uppfyllas för att erhålla en licens för att bedriva verksamhet i Sverige. För att få en licens bedöms aktören ha nödvändig kunskap, erfarenhet och organisation för att driva verksamheten, och att de kan förväntas driva verksamheten i enlighet med lagen och andra författningar som styr verksamheten. Aktören bedöms också vara lämplig för att driva verksamheten. Eftersom många operatörer har säten i andra länder krävs att även online casinon utanför Sverige måste ha en representant bosatt i landet för att uppfylla licenskraven.

En licens beviljas för en begränsad tid på högst fem år, och efter det måste spelverksamheten ansöka om en ny licens.

spellicens-beviljas-mxa-5-år-i-taget

Statligt spel enligt lagen

Enligt lagen, är Svenska Spel och Casino Cosmopol fortfarande ägda av staten, precis som tidigare. Lagen fastställer även att antalet landbaserade casinon i Sverige inte får överstiga fyra. För närvarande finns tre casinon i Sveriges tre största städer. Landbaserade casinon är skyldiga att ha övervakningskameror och föra register över besökare som ett brottsförebyggande åtgärd.

Spel för allmännyttiga ändamål enligt lagen

Föreningar och trossamfund kan bli beviljade licens om de uppfyller följande kriterier:

 

 • Enligt sina stadgar har till syfte att främja allmännyttiga ändamål i landet.
 • Bedriver verksamhet som huvudsakligen syftar till att tillgodose dessa ändamål.
 • Inte vägrar någon inträde som medlem, förutom i särskilda fall där det finns goda skäl att göra så.
 • Behöver intäkter från spel för att bedriva sin verksamhet.
 • En licens kan också beviljas till en person för allmännyttiga ändamål i utlandet, om det finns särskilda skäl för det.

Vad säger lagen om kommersiellt onlinespel?

En licens för kommersiellt online-spel beviljas till aktörer som tillhandahåller casinospel, onlinespel och spelautomater. Dessutom kan en licens beviljas om operatören erbjuder lotterier som ett tillägg. Enligt lagen måste spelaren själv lägga sin insats, och användning av elektroniska verktyg för att lägga insatser är inte tillåtet.

Vad säger lagen om vadhållning?

Företag som tillhandahåller vadhållning kan beviljas licens i Sverige, men det är viktigt att de inte tillhandahåller vadhållning på följande:

 • Utfallet av ett lotteri utan godkännande från lotterioperatören.
 • Evenemang där den övervägande majoriteten av deltagarna är under 18 år.
 • Händelser eller evenemang som kan anses stötande eller olämpliga från allmän synvinkel.
vadhallning-regler

Att delta i vadhållning innebär att man satsar på utgången av händelser som ännu inte har inträffat. Det kan till exempel gälla resultatet av idrottstävlingar, underhållningsevenemang eller politiska val.

Kommersiellt spel på landbaserade platser enligt lag

Det finns olika regler för olika typer av landbaserat kommersiellt spel enligt lagen.

En aktör kan till exempel få tillstånd att erbjuda slots och kortspel i samband med nöjesarrangemang som tivoli. Hotell och restauranger med alkoholtillstånd kan också tilldelas tillstånd för detta ändamål.

Licens kan även ges för kortspelsturneringar, men i sådana fall är det endast tillåtet att ta ut insatsavgifter och inga andra avgifter.

Lagen om spel på fartyg i internationell trafik: Vad säger den?

Fartyg kan erhålla licens för spel på spelautomater samt för icke-online och icke-casinospel.

Lagens krav på samarbeten mellan licensinnehavare.

Aktörer med svensk licens enligt spellagen kan samarbeta med företag som erbjuder spel i ett annat EES-land under förutsättning att samarbetspartnern har rätt till motsvarande spellicens, har rätt att samarbeta internationellt och inte erbjuder spel utan den licens som krävs. Samarbeten gäller även spelombud när licensinnehavaren ansöker om tillstånd från spelmyndigheten för att registrera ombudet.

Vad säger lagen om registrering av spelare?

Enligt spellagen är det nödvändigt att casinon har en spelarlista som inkluderar namn, adress och personnummer. Detta betyder att spelare måste lämna denna information för att kunna spela på ett online casino.

För att säkerställa spelarens identitet, måste casinot kunna verifiera den genom BankID eller liknande metoder. Spelaren måste bekräfta sin identitet innan de tillåts spela.

Lagen om spelkonton?

Kraven på spelkonton i enlighet med spellagen inkluderar att spelare ska kunna enkelt hitta sin spelhistorik och ha full kontroll över sina insättningar och uttag. All information ska sparas i minst tolv månader. Om en spelare väljer att avsluta sitt konto, måste operatören “skyndsamt” betala ut eventuella pengar på spelkontot, och ingen avgift får tas ut vid avslutandet av kontot.

Endast-1-bonus-per-spelare-for-erbjidas

Vad säger lagen gällande spelansvar?

Genom spellagen strävar regeringen efter att stärka konsumentskyddet och förebygga spelmissbruk. Detta innebär att aktörer med svensk licens bär ett betydande ansvar för att skydda spelarnas hälsa.

Detta omfattar:

 1. Omsorgsplikt: Spelbolaget har en skyldighet att övervaka spelbeteendet och ta åtgärder för att motverka överdrivet spelande. En handlingsplan ska upprättas för att fullgöra denna skyldighet.
 2. Åldersgräns: Ingen under 18 år får spela på online casinon och på landbaserade casinon är åldersgränsen 20 år.

 3. Utformning av spel: Spelen får inte vilseleda spelarna att tro att det är enkelt att vinna när det faktiskt inte är det.

 4. Insatser och gränser: Spelaren måste själv lägga sin insats och bekräfta den. Det finns även en övre gräns för insättningar.

 5. Bonuserbjudanden: Endast en bonus per ny spelare får erbjudas.

 6. Självtest: Spelbolagen måste erbjuda ett självtest där spelaren kan granska sitt eget spelbeteende.

 7. Självavstängning: Spelaren måste enkelt kunna stänga av sig själv från spel, antingen för en viss tid eller tills vidare.

Vad säger lagen gällande marknadsföring?

Enligt spellagen krävs att all spelrelaterad marknadsföring ska utföras med måttfullhet och inte riktas mot personer under 18 år. Åldersgränsen måste tydligt anges vid varje reklam och information om var spelare kan hitta stöd och hjälp mot spelberoende måste också finnas tillgänglig. Endast radiomeddelanden utgör ett undantag från denna regel.

Vad säger lagen gällande tekniska krav?

Reformulering: Operatörer som är verksamma på den svenska marknaden måste se till att deras spelsystem uppfyller tekniska krav och befinner sig i Sverige. Det finns dock undantag i följande fall:

 1. Om aktören har tillstånd att erbjuda spel i ett annat land, där en offentlig myndighet övervakar licenshavarens verksamhet och denna myndighet har avtal med Spelmyndigheten om tillsyn av licenshavarens verksamhet i Sverige.

 2. Om aktören kan möjliggöra för Spelmyndigheten att genomföra en tillfredsställande kontroll av spelsystemet med fjärråtkomst eller liknande teknik.

Vad säger lagen gällande behandling av personuppgifter?

Samtliga spelbolag med licens måste följa EU:s dataskyddsförordning när de hanterar personuppgifter.

Aktörer på den svenska spelmarknaden har tillstånd att hantera nödvändiga personuppgifter för följande ändamål:

 • Att kontrollera spelarens identitet och ålder
 • Att skapa spelkonton och uppfylla licenshavarens skyldigheter gentemot spelaren
 • Att säkerställa att spelaren följer villkor och regler för varje spel
 • Att upptäcka fusk, bedrägeri och annan brottslig verksamhet inom spelen
 • Att rapportera avvikande spelmönster och misstänkt manipulation av resultat i samband med vadhållning på sportevenemang
 • Att granska och analysera uppgifter från spelarprofiler och spelbeteende för att vidta spelansvarsåtgärder
 • Att genomföra självavstängning av spelare och hantera uppgifter från Spelmyndigheten om det nationella självavstängningsregistret.

Vad säger lagen gällande tillsyn samt andra åtgärder?

En licens för spel kan återkallas i följande fall:

 • Om aktören har erhållit licensen genom att lämna felaktiga uppgifter.
 • Om aktören inte har startat den spelverksamhet som licensen avser inom ett år efter att licensen har beviljats.
 • Om aktören under en sammanhängande period på sex månader inte har bedrivit den spelverksamhet som licensen avser.
 • Om aktören har förklarat sig avstå från licensen.
 • Om aktören har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om tvångslikvidation av bolaget. Dessutom genomför Spelinspektionen regelbundna kontroller för att övervaka efterlevnaden av alla lagar och regler.
spellicens-beviljas-mxa-5-år-i-taget

Vad säger lagen gällande sanktioner och straff?

Om man bryter mot spellagen genom att erbjuda spel utan licens kan man bestraffas med både böter och fängelse. Fängelsestraffet kan maximalt vara två år. För spel som utgör grovt bedrägeri, såsom att manipulera utfallet av en fotbollsmatch, kan fängelsestraffet också bli två år, men om brottet bedöms som särskilt allvarligt kan straffet höjas till sex år.

Vid överträdelser av bestämmelserna kan en sanktionsavgift utfärdas. Avgiften ska vara minst 5000 kronor och högst tio procent av bolagets omsättning.

Vad säger lagen gällande avgifter samt överklagande?

För att erhålla en licens, tillstånd, registrering och genomgå tillsyn inom spelbranschen måste Spelinspektionen ta ut avgifter. Om man är oenig med något av Spelinspektionens beslut har man rätt att överklaga det till förvaltningsdomstolen.

Sammanfattning av Sveriges spellag

Sveriges spellag bygger helt på licenssystemet, där kraven för att få licens tydligt anges i lagen. Spelbolag måste också uppfylla höga krav på att främja spelares hälsa och kontinuerligt övervaka spelbeteende och mönster. De måste också erbjuda självtester och möjligheten till avstängning.

Marknadsföringen är också måttfull och riktad till spelare över 18 år, och måste innehålla information om stödlinjer och andra verktyg för att motverka spelmissbruk. Bonusar får endast erbjudas en gång till nya spelare.

Redaktör

Hampus Johansson

Casino-expert

Hampus 37 år, en speltokig Norrlänning från Piteå som började att jobba inom casinobranchen 2014 och är en expert på området. När Hampus inte skriver på casinosnabbauttag.se så trivs han bäst på sina jaktmarker.